Zápisy do registrov

Daňové poradenstvo Banská Bystrica

Zápisy do registrov

Register partnerov verejného sektora

Subjekty, ktoré prijímajú prostriedky z verejných zdrojov majú od roku 2017 povinnosť zapísať sa do Registra partnerov verejného sektora.
Ide o všetky fyzické alebo právnické osoby, ktoré prijímajú finančné prostriedky alebo majetok od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora nad zákonom stanovenú výšku (pri jednorazovom plnení ide o výšku 100 000 eur, pri opakovaných plneniach výšku 250 000 eur).

Návrh na registráciu partnera verejného sektora do registra môže podať len oprávnená osoba, ktorou môže byť podľa zákona advokát, notár, banka, audítor alebo daňový poradca.

Naša spoločnosť LOGRO je zapísaná ako daňový poradca v Slovenskej komore daňových poradcov a poskytuje služby oprávnenej osoby. V prípade, že potrebujete zabezpečiť agendu zápisu partnera verejného sektora, môžete sa na nás obrátiť a my vám danú službu zabezpečíme.

Obchodný register

Pre našich klientov zabezpečujeme zápis všetkých potrebných údajov do obchodného registra. Zabezpečíme vám zápis novej spoločnosti, ako aj zmenu už zapísaných údajov na príslušnom registrovom súde. Pripravíme vám potrebnú dokumentáciu, ktorú je potrebné k zápisu priložiť. Podania uskutočňujeme elektronicky na základe Vášho splnomocnenia.

Živnostenský register

V prípade, že potrebujete pomôcť so zápisom nových alebo existujúcich údajov do registra vedeného živnostenským úradom, vieme pre vás túto agendu zabezpečiť. Podanie robíme elektronicky, pomôžeme vám aj s prípravou potrebných podkladov.

Objednanie našich služieb

Účtovníctvo, daňové poradenstvo, mzdy...

Pôsobíme na slovenskom trhu od roku 2009.

V prípade záujmu o využitie služieb daňovej, účtovnej a ekonomickej kancelárie Logro, s.r.o. nás kontaktujte na telefónnom čísle 0907 357 418.

Na spoluprácu s Vami sa teší,
daňová, účtovná a ekonomická kancelária Logro, s.r.o.

Kontakt

Telefón

+421 907 357 418

Email

info@logro.sk

Adresa

Sládkovičova 23
Banská Bystrica
974 01

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/ailin-hankova/