Vedenie účtovníctva

Daňové poradenstvo Banská Bystrica

JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Naše služby v oblasti vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva zahŕňajú:

  • kontrola formálnej správnosti dokladov pred ich zaúčtovaním
  • zaúčtovanie dokladov, vedenie príslušných evidencií
  • spracovanie daňových priznaní k DPH, dani z príjmov, dani z motorových vozidiel, prípadne iných potrebných hlásení a oznámení pre daňový úrad, zasielanie podkladov potrebných pre úhradu daňových povinností
  • spracovanie riadnej (príp. mimoriadnej) účtovnej závierky a spracovanie príslušných výkazov
  • poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku, stave majetku a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch

Objednanie našich služieb

Účtovníctvo, daňové poradenstvo, mzdy...

Pôsobíme na slovenskom trhu od roku 2009.

V prípade záujmu o využitie služieb daňovej, účtovnej a ekonomickej kancelárie Logro, s.r.o. nás kontaktujte na telefónnom čísle 0907 357 418.

Na spoluprácu s Vami sa teší,
daňová, účtovná a ekonomická kancelária Logro, s.r.o.

Kontakt

Telefón

+421 907 357 418

Email

info@logro.sk

Adresa

Sládkovičova 23
Banská Bystrica
974 01

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/ailin-hankova/