EKONOMICKÉ PORADENSTVO

Čo ponúkame?

Ekonomické poradenstvo

Ide o celkovú ekonomickú podporu podnikania. Je určené ako pre začínajúcich podnikateľov, ktorí potrebujú previesť začiatočnými krokmi v podnikaní, tak pre podnikateľov, ktorí podnikajú už dlhšie obdobie a cítia, že potrebujú prehodnotiť súčasnú ekonomickú situáciu, navrhnúť nejaké ekonomické zmeny, prekonzultovať nový ekonomický zámer. Jeho súčasťou je aj každodenná ekonomická podpora spočívajúca v rôznorodej ekonomickej agende.

  1. Podpora zaČínajúcich podnikateľov

  • Zakladanie spoločností – právnické osoby.
   Príprava podnikateľského plánu, pomoc s výberom vhodných živností nadväzujúcich na podnikateľský zámer, príprava dokumentácie potrebnej pre založenie obchodnej spoločnosti, komunikácia s vybranými štátnymi inštitúciami ako daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, nastavenie základných ekonomických procesov v spoločnosti, zaškolenie k potrebnej ekonomickej agende. Zabezpečíme pre vás zápis spoločnosti na príslušnom registrovom súde na základe splnomocnenia.

   

  • Založenie živností – fyzické osoby
   Pomoc s výberom živností s ohľadom na podnikateľský zámer, spracovanie podania na živnostenský úrad, komunikácia s ďalšími inštitúciami ako daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa. Pomôžeme vám nastaviť vhodné ekonomické procesy a zaškolíme vás v používaní základnej ekonomickej agendy.

   

  • Poradenstvo pred začiatkom podnikania
   V prípade, že o podnikaní len uvažujete, vieme s vami prekonzultovať výhody a nevýhody jednotlivých foriem podnikania, pomôžeme vám zorientovať sa v súvisiacich povinnostiach, ktoré vám z tej ktorej formy podnikania vyplývajú, spracujeme spoločne daňovú analýzu vášho podnikateľského zámeru, ktorá vám pomôže pri výbere najvhodnejšej formy podnikania pre vás.

   

  • Vypracovanie finančného plánu a podnikateľského zámeru
   V prípade, že potrebujete ešte pred začiatkom podnikania vypracovať podnikateľský zámer napríklad pre banku alebo úrad práce za účelom získania finančnej podpory, vieme vám pomôcť s jeho spracovaním.

  2. podpora existujúcich podnikateľov

  • Zmeny v predmete podnikania – právnické osoby/fyzické osoby
   Spracovanie potrebnej dokumentácie pre zapísanie zmien fyzických a právnických osôb v Živnostenskom registri SR a Obchodnom registri SR, na základe splnomocnenia zabezpečenie daného zápisu v príslušnom registri.

   

  • Analýza hospodárenia
   Analýza nákladov a výnosov v časovom  horizonte, návrhy na ich optimalizáciu s ohľadom na podnikateľský zámer, analýza finančných a daňových dopadov možných riešení, príprava finančných plánov a predikcií pre budúce obdobie.

   

  • Nastavenie ekonomických procesov
   Posúdenie aktuálneho stavu zavedených ekonomických procesov v podnikaní klienta, posúdenie možností ich optimalizácie, návrh nových ekonomických postupov v súvislosti s podnikateľským zámerom klienta.

   

  3. ekonomická agenda

   • Vytvorenie vzorov a šablón pre ekonomickú agendu
    Klientom sú v rámci klientskej zóny dostupné základné vzorové šablóny bežne používaných zmlúv, formulárov, tabuľkových prepočtov. V prípade potreby vytvoríme pre klienta vzorové šablóny podľa jeho požiadaviek.

    

  Objednanie našich služieb

  Účtovníctvo, daňové poradenstvo, mzdy...

  Pôsobíme na slovenskom trhu od roku 2009.

  V prípade záujmu o využitie služieb daňovej, účtovnej a ekonomickej kancelárie Logro, s.r.o. nás kontaktujte na telefónnom čísle 0907 357 418.

  Na spoluprácu s Vami sa teší,
  daňová, účtovná a ekonomická kancelária Logro, s.r.o.

  Kontakt

  Telefón

  +421 907 357 418

  Email

  info@logro.sk

  Adresa

  Sládkovičova 23
  Banská Bystrica
  974 01

  LinkedIn

  https://www.linkedin.com/in/ailin-hankova/