Cenník

 

Služby spracovania účtovníctva – cena za spracovanie účtovníctva je stanovená ako mesačná paušálna cena dohodnutá individuálne s klientom v závislosti od náročnosti spracovania účtovnej agendy. Minimálna výška mesačného paušálu za spracovanie účtovníctva je 50 eur/spracovaný mesiac. Konkrétna výška paušálu je navrhnutá individuálne po prerokovaní rozsahu práce a očakávaní klienta.

Služby spracovania miezd – cena za uvedenú službu závisí od množstva spracovaných miezd v danom mesiaci. Výška ceny je 10 eur/spracovaná mzda v prípade spracovania miezd podľa slovenskej legislatívy a 15 eur/spracovaná mzda v prípade spracovania miezd v podmienkach českej legislatívy.

Daňové poradenstvo – odmena za odborné daňové poradenstvo je určená ako hodinová sadzba vo výške 50 eur/hodina a závisí od rozsahu poskytovaného poradenstva. V prípade špecifických zadaní komplexného charakteru je cena stanovená individuálne po dohode s klientom.

Ostatné služby administratívneho charakteru – výška odmeny závisí od rozsahu poskytnutej služby, je stanovená sumou 15 eur/hodina výkonu administratívnej služby.

K cenám je pripočítavaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. Uvedené ceny majú informačný charakter. Pre vypracovanie konkrétnej cenovej ponuky nás prosím kontaktujte, spoločne prejdeme vaše individuálne podmienky a očakávania a pripravíme vám vhodnú ponuku, určenú len pre vás.