Navštívte našu kanceláriu

LOGRO, s.r.o. Sládkovičova 23,
974 01 Banská Bystrica

Objavte naše kompletné služby

Dane

DAŇOVÉ PORADENSTVO

Spracovanie daňových stanovísk, konzultácie daňových otázok, spracovanie a podávanie daňových priznaní.

Účtovníctvo

PODVOJNÉ A JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

Evidencia, zaúčtovanie, výkazy. Komplexné spracovanie účtovníctva na jednom mieste.

Mzdy

MZDOVÁ A PERSONÁLNA AGENDA

Zmluvy, evidencie, spracovanie dochádzky, mzdy, cestovné príkazy.

Analýzy

EKONOMICKÉ PORADENSTVO

Rozpočty, plány, kontrola nákladov, nastavenie ekonomických procesov, ekonomická dokumentácia.

Registre

ZÁPISY V RPVS, ORSR, ŽRSR

Vykonanie zápisov v Registri partnerov verejného sektora, v Obchodnom registri SR, Živnostenskom registri SR.

Účtovníctvo, daňové poradenstvo, mzdy

Daňové poradenstvo

Podvojné účtovníctvo pre Slovensko a Českú republiku

Účtovníctvo pre živnostníkov a neziskové organizácie

Mzdy a personálna agenda pre Slovensko a Českú republiku

Daňové priznania fyzických osôb

Ekonomické poradenstvo

Zápis do registra partnerov verejného sektora

 

Banská Bystrica a okolie

 

O násCenník

Účtovníctvo a daňové poradenstvo

Banská Bystrica a okolie

Účtovníctvu sa venujeme od roku 2009. Za ten čas sme si potvrdili, že je to profesia, ktorá nás skutočne baví a napĺňa. Stále odborne rastieme, vzdelávame sa, študujeme, posúvame sa vpred s každým novým daňovým a účtovným zadaním od klienta. Postupne sme rozšírili portfólio služieb o vysoko odborné témy ako daňové poradenstvo, transferové oceňovanie, finančné analýzy, zápisy subjektov v rôznych štátnych registroch. Pre klientov sme istota, že ich daňové, účtovné a ekonomické záležitosti sú v poriadku a oni sa tak môžu venovať svojmu hlavnému podnikaniu.

Sme tím, ktorý sa vzájomne odborne dopĺňa, spoločne konzultujeme a hľadáme najoptimálnejšie riešenie pre každého nášho klienta.

Vďaka dobrej technologickej podpore a modernizácii procesov našej kancelárie máme možnosť spolupracovať s klientmi v rámci celého Slovenska. Prístup k dátam a dokumentom klientom zabezpečujeme bezpečnou formou prostredníctvom zabezpečenej klientskej zóny, ktorú má každý z klientov k dispozícii.

LOGRO je zapísaná ako člen Slovenskej komory daňových poradcov a má oprávnenie na poskytovanie daňového poradenstva. Ako daňový poradca je LOGRO oprávnená vykonávať pre klientov zápisy v registri partnerov verejného sektora.

Objednanie našich služieb

Účtovníctvo, daňové poradenstvo, mzdy...

Pôsobíme na slovenskom trhu od roku 2009.

V prípade záujmu o využitie služieb daňovej, účtovnej a ekonomickej kancelárie Logro, s.r.o. nás kontaktujte na telefónnom čísle 0907 357 418.

Na spoluprácu s Vami sa teší,
daňová, účtovná a ekonomická kancelária Logro, s.r.o.

Kontakt

Telefón

+421 907 357 418

Email

info@logro.sk

Adresa

Sládkovičova 23
Banská Bystrica
974 01

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/ailin-hankova/