Mzdy a personalistika

Vedenie účtovníctva

PERSONALISTIKA

  • vypracovanie pracovnoprávnych dokumentov pre zamestnancov klienta (pracovné zmluvy, dohody vykonávané mimo pracovného pomeru, dodatky ku zmluvám a dohodám a pod.)
  • komunikácia s inštitúciami sociálneho a zdravotného poistenia (plnenie oznamovacích povinností, zasielanie požadovaných dokumentov)
  • riadenie ukončenia pracovného pomeru vrátane celej súvisiacej dokumentácie
  • proces zabezpečenia vysielania zamestnancov do zahraničia
  • spracovanie požadovaných personálnych potvrdení a dokumentov pre zamestnancov

MZDOVÁ AGENDA

  • výpočet miezd zamestnancov, vypracovanie a zasielanie mesačných výkazov a hlásení na príslušné inštitúcie
  • spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
  • základné poradenstvo v oblasti miezd a personalistiky

Objednanie našich služieb

Účtovníctvo, daňové poradenstvo, mzdy...

Pôsobíme na slovenskom trhu od roku 2009.

V prípade záujmu o využitie služieb daňovej, účtovnej a ekonomickej kancelárie Logro, s.r.o. nás kontaktujte na telefónnom čísle 0907 357 418.

Na spoluprácu s Vami sa teší,
daňová, účtovná a ekonomická kancelária Logro, s.r.o.

Kontakt

Telefón

+421 907 357 418

Email

info@logro.sk

Adresa

Sládkovičova 23
Banská Bystrica
974 01

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/ailin-hankova/