Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo

Naša spoločnosť LOGRO s.r.o. je členom Slovenskej komory daňových poradcov a je zapísaná v zozname daňových poradcov pod číslom 186/2018.
V rámci daňového poradenstva poskytujeme odborné stanoviská v oblasti:

⦁ Dane z príjmov právnických osôb
⦁ Dane z príjmov fyzických osôb
⦁ Dane z pridanej hodnoty
⦁ Dane z motorových vozidiel
⦁ Medzinárodného zdaňovania
⦁ Odvodových povinností fyzických osôb a zamestnávateľov

Predmetom služby sú odborné konzultácie, analýzy daňových situácií klienta, hľadanie optimálnych daňových riešení, spracovanie odborných stanovísk, zastupovanie subjektov v komunikácii s daňovým úradom a inštitúciami sociálneho a zdravotného poistenia.

Objednanie našich služieb

Účtovníctvo, daňové poradenstvo, mzdy...

Pôsobíme na slovenskom trhu od roku 2009.

V prípade záujmu o využitie služieb daňovej, účtovnej a ekonomickej kancelárie Logro, s.r.o. nás kontaktujte na telefónnom čísle 0907 357 418.

Na spoluprácu s Vami sa teší,
daňová, účtovná a ekonomická kancelária Logro, s.r.o.

Kontakt

Telefón

+421 907 357 418

Email

info@logro.sk

Adresa

Sládkovičova 23
Banská Bystrica
974 01

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/ailin-hankova/