Naše kompletné služby

Čo hľadáte ?

Daňové poradenstvo

Jednoduché a podvojné účtovníctvo

U

Mzdy a personalistika

Zápisy do registrov

Ekonomické poradenstvo

Cenník

Služby spracovania účtovníctva – cena za spracovanie účtovníctva je stanovená ako mesačná paušálna cena dohodnutá individuálne s klientom v závislosti od náročnosti spracovania účtovnej agendy. Minimálna výška mesačného paušálu za spracovanie účtovníctva je 120 eur/spracovaný mesiac. Konkrétna výška paušálu je navrhnutá individuálne po prerokovaní rozsahu práce a očakávaní klienta.

Služby spracovania miezd – cena za uvedenú službu závisí od množstva spracovaných miezd v danom mesiaci. Výška ceny je 15 eur/spracovaná mzda v prípade spracovania miezd podľa slovenskej legislatívy.

Daňové poradenstvo – odmena za odborné daňové poradenstvo je určená ako hodinová sadzba vo výške 150 eur/hodina a závisí od rozsahu poskytovaného poradenstva. V prípade špecifických zadaní komplexného charakteru je cena stanovená individuálne po dohode s klientom.

Ostatné služby administratívneho charakteru – výška odmeny závisí od rozsahu poskytnutej služby, je stanovená sumou 30 eur/hodina výkonu administratívnej služby.

K cenám je pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. Uvedené ceny majú informačný charakter. Pre vypracovanie konkrétnej cenovej ponuky nás prosím kontaktujte, spoločne prejdeme vaše individuálne podmienky a očakávania a pripravíme vám vhodnú ponuku, určenú len pre vás.

Objednanie našich služieb

Účtovníctvo, daňové poradenstvo, mzdy...

Pôsobíme na slovenskom trhu od roku 2009.

V prípade záujmu o využitie služieb daňovej, účtovnej a ekonomickej kancelárie Logro, s.r.o. nás kontaktujte na telefónnom čísle 0907 357 418.

Na spoluprácu s Vami sa teší,
daňová, účtovná a ekonomická kancelária Logro, s.r.o.

Kontakt

Telefón

+421 907 357 418

Email

info@logro.sk

Adresa

Sládkovičova 23
Banská Bystrica
974 01

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/ailin-hankova/