Jednoduché a podvojné účtovníctvo

Jednoduché a podvojné účtovníctvo
Správne vedenie účtovníctva mnohí považujú za samozrejmosť. My ale vieme, že je to o precíznosti, detailoch a poznaní súvislostí. Naše praktické skúsenosti prirodzene spájame s komplexnou znalosťou daňovej a účtovnej legislatívy,.

Naše služby v oblasti vedenia kompletnej agendy jednoduchého účtovníctva zahŕňajú:

 • spracovanie dokladov pred ich zaúčtovaním, kontrola formálnej správnosti účtovných dokladov
 • zaúčtovanie dokladov a vedenie peňažného denníka
 • evidencie pohľadávok a záväzkov
 • evidencie DPH, sociálneho fondu, krátkodobého a dlhodobého majetku, výpočet odpisov
 • vedenie skladovej evidencie, príprava podkladov k inventarizácii
 • spracovanie evidencie a vypracovanie daňového priznania k DPH, k dani z príjmov FO, k dani z motorových vozidiel
 • spracovanie riadnej (príp. mimoriadnej) účtovnej závierky a spracovanie závierkových výkazov (výkaz ziskov a strát výkaz o majetku a záväzkov)
 • poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku, stave majetku a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch
 • spracovanie rôznych manažérskych prehľadov (analýza likvidity, analýza zadlženosti, ziskovosť zákazníkov)
 • ekonomické a účtovné poradenstvo z hľadiska výpočtu daňovej povinnosti

Naše služby v oblasti vedenia kompletnej agendy podvojného účtovníctva zahŕňajú:

 • spracovanie dokladov pred ich zaúčtovaním, kontrola formálnej správnosti účtovných dokladov
 • zaúčtovanie dokladov a vedenie hlavnej knihy a knihy analytickej evidencie
 • evidencie pohľadávok a záväzkov
 • evidencie krátkodobého a dlhodobého majetku, výpočet odpisov
 • vedenie skladovej evidencie, príprava podkladov k inventarizácii
 • spracovanie evidencie a vypracovanie daňového priznania k DPH, k dani z príjmov PO, k dani z motorových vozidiel
 • spracovanie riadnej (príp. mimoriadnej) účtovnej závierky a spracovanie závierkových výkazov (výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky vrátane výkazucash-flow)
 • poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku, stave majetku a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch
 • spracovanie rôznych manažérskych prehľadov (analýza likvidity, analýza zadlženosti, ziskovosť zákazníkov, atď.)
 • ekonomické a účtovné poradenstvo z hľadiska výpočtu daňovej povinnosti