Daňové poradenstvo

 

Naša spoločnosť LOGRO s.r.o. je členom Slovenskej komory daňových poradcov a je zapísaná v zozname daňových poradcov pod číslom 186/2018.

V rámci daňového poradenstva poskytujeme odborné stanoviská v oblasti:

⦁ Dane z príjmov právnických osôb
⦁ Dane z príjmov fyzických osôb
⦁ Dane z pridanej hodnoty
⦁ Dane z motorových vozidiel
⦁ Medzinárodného zdaňovania
⦁ Odvodových povinností fyzických osôb a zamestnávateľov

Predmetom služby sú odborné konzultácie, analýzy daňových situácií klienta, hľadanie optimálnych daňových riešení, spracovanie odborných stanovísk, zastupovanie subjektov v komunikácii s daňovým úradom a inštitúciami sociálneho a zdravotného poistenia.