Ako prebieha spolupráca

Veľmi nám záleží na pohodlí a spokojnosti našich klientov, čo sa odráža najmä v spôsobe, akým prebieha reálna spolupráca s našou spoločnosťou:

  • Na všetky zákazky máme vopred dohodnutý termín osobného prevzatia účtovných podkladov; toto realizujeme pokiaľ možno s dostatočným časovým predstihom a odovzdávame doklady späť spracované v prehľadnej a usporiadanej podobe;
  • Ku klientom pristupujeme s maximálnou mierou rešpektovania individuálnych potrieb, otvorene a aktívne. Reagujeme na ich požiadavky a otázky čo možno najskôr a sme vždy pripravení flexibilne vychádzať v ústrety;
  • Naši klienti sú vždy informovaní o krokoch, ktoré bude naša spoločnosť realizovať pri vybavovaní klientskej agendy vo vzťahu k štátu alebo tretím stranám;
  • V prípade, že pri svojej práci urobíme chybu, ručíme vďaka poisteniu našich služieb za 100% kompenzáciu vzniknutej škody;
  • V rámci nášho špeciálne navrhnutého trojúrovňového programu pre začínajúcich i skúsených  podnikateľov pomáhame klientom vybudovať solídne  a prosperujúce podnikanie – založením obchodnej spoločnosti a vypracovaním obchodnej stratégie počnúc a pokročilým riadením financií, optimalizáciu procesov a vzdelávaním zamestnancov končiac.

Pre viac  informácií o našom programe prejdete prosím do záložky Naše kompletné služby